โกดัง ไทรน้อย1

โกดัง บ้านฉาง ระยอง

โกดัง ด่านเกวียน นครราชสีมา

โกดัง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

โกดัง นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี

โกดัง ไทรน้อย2

โกดัง สุวรรณภูมิ พัฒนาชนบท 3 โซน S

โกดัง สุวรรณภูมิ พัฒนาชนบท 3 โซน K

โกดัง นวมินทร์ 69

โกดัง ประเวศ / เฉลิมพระเกียรติ 72 แยก 4