No.

Warehouse

Location

Size

1

ラムルカクロン5倉庫1

Pathumthani

60 – 720 sqm.

2

ラムルカクロン5倉庫2

Pathumthani

1,556 – 1,789 sqm.

3

ラムルカクロン5倉庫3

Pathumthani

80 – 800 sqm.

4

ラムルカクロン6

Pathumthani

1,200 sqm.

5

ラムルカクロン7

Pathumthani

500 – 1,000 sqm.

6

ラムルカクロン8

Pathumthani

360 – 825 sqm.

7

ハタアラット

Bangkok

360 – 720 sqm.

8

ペムシン/ウォッチラポール

Bangkok

60 – 432 sqm.

9

シャロンクン27

Bangkok

286 – 393 sqm.

10

サイマイ73

Bangkok

120 – 900 sqm.

11

ラムインタラ KM4

Bangkok

50 – 695 sqm.

12

ラムインタラ KM5

Bangkok

250 – 700 sqm.

13

ラムインタラ 39

Bangkok

1,000 sqm.

14

パホヨチン48分地49

Bangkok

400 sqm.

15

プラベット/チャランプラキアート72分地2

Bangkok

288 – 600 sqm.

16

プラベット/チャランプラキアート72分地4

Bangkok

50 – 700 sqm.

17

ナワミン69

Bangkok

600 – 1,800 sqm.

18

スワンナプーム パタナションナボット3ゾーンK

Ladkrabang / Bangkok

126 – 1,080 sqm.

19

スワンナプーム パタナションナボット3ゾーンS

Ladkrabang / Bangkok

270 – 900 sqm.

20

サイノイ1/ノンタブリー

Nonthaburi

600 – 3,042 sqm.

21

サイノイ2/ノンタブリー

Nonthaburi

480 – 1,920 sqm.

22

バンカテー工業団地/パトゥムタニ

Pathumthani

15,568 sqm.

23

ロジャナ工業団地/アユタヤ

Ayutthaya

7 Rai 2 Ngan 90 sqm.

24

ダンクワン/ナコンラチャシマ

Nakhon Ratchasima

1,150 – 1,500 sqm.

25

Baanchang

Rayong

1,500 sqm.

25

City Park Bangphli

Samutprakarn

2,100 sqm.