ลำดับ

โกดัง

สถานที่

ขนาด

1

ลำลูกกาคลอง 5 โกดัง 1

ปทุมธานี

60 – 720 ตรม.

2

ลำลูกกาคลอง 5 โกดัง 2

ปทุมธานี

1,556 – 1,789 ตรม.

3

ลำลูกกาคลอง 5 โกดัง 3

ปทุมธานี

80 – 800 ตรม.

4

ลำลูกกาคลอง 6

ปทุมธานี

1,200 ตรม.

5

ลำลูกกาคลอง 7

ปทุมธานี

500 – 1,000 ตรม.

6

ลำลูกกาคลอง 8

ปทุมธานี

360 – 825 ตรม.

7

หทัยราษฎร์

กรุงเทพฯ

360 – 720 ตรม.

8

เพิ่มสิน/วัชรพล 18

กรุงเทพฯ

60 – 432 ตรม.

9

ฉลองกรุง 27

กรุงเทพฯ

286 – 393 ตรม.

10

สายไหม 73

กรุงเทพฯ

120 – 900 ตรม.

11

รามอินทรา 31/1

กรุงเทพฯ

50 – 695 ตรม.

12

รามอินทรา 34

กรุงเทพฯ

250 – 700 ตรม.

13

รามอินทรา 39

กรุงเทพฯ

1,000 ตรม.

14

พหลโยธิน 48 แยก 49

กรุงเทพฯ

400 ตรม.

15

ประเวศ / เฉลิมพระเกียรติ์ 72 แยก 2

กรุงเทพฯ

288 – 600 ตรม.

16

ประเวศ / เฉลิมพระเกียรติ์ 72 แยก 4

กรุงเทพฯ

50 – 700 ตรม.

17

นวมินทร์ 69

กรุงเทพฯ

600 – 1,800 ตรม.

18

สุวรรณภูมิ พัฒนาชนบท 3 โซน K

ลาดกระบัง / กรุงเทพฯ

126 – 1,080 ตรม.

19

สุวรรณภูมิ พัฒนาชนบท 3 โซน S

ลาดกระบัง / กรุงเทพฯ

270 – 900 ตรม.

20

ไทรน้อย1

นนทบุรี

600 – 3,042 ตรม.

21

ไทรน้อย2

นนทบุรี

480 – 1,920 ตรม.

22

นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี

ปทุมธานี

15,568 ตรม.

23

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

อยุธยา

7 ไร่ 2 งาน 90 ตรม.

24

ด่านเกวียน

นครราชสีมา

1,150 – 1,500 ตรม.

25

บ้านฉาง

ระยอง

1,500 ตรม.