นายพีระพล มั่งมณี

กรรมการบริษัท

นางอำไพ มั่งมณี

กรรมการบริษัท

นางสาวรสสุคนธ์ มั่งมณี

กรรมการบริษัท

บริษัท ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจเริ่มต้นเป็นศูนย์รวมเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือช่างที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในย่านรามอินทรา เปิดบริการมากว่า 50 ปี จนกลายเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้รับเหมาและลูกค้าจนถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการคลังสินค้าควบคู่กับจำหน่ายเครื่องมือช่างและมีมากกว่า 25 หน่วยงาน จนถึงปัจจุบันและขยายตลาด มีโกดังให้เช่า ขนาดตั้งแต่ 50 – 10,000 ตรม. รวมพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 200,000 ตรม. ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในเขตนิคมอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับเป็นศูนย์กระจายสินค้า นอกจากคมนาคมที่สะดวก การเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น สามารถเช่าได้ตั้งแต่ รายวัน รายเดือนและรายปี