โกดังแบบ
พื้นที่ (ตารางเมตร)
A
1,800 ตรม. 3 ชั้น (600 / ชั้น)

โครงสร้างอาคาร

  • อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง
  • ห้องละ 600 ตร.ม./ชั้น พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมด้านข้าง
  • ประตูเหล็กบาน ความสูง 6 เมตร

สาธารณูปโภค ของโกดังที่ให้เช่า

  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 2 สาย,3 สาย
  • พื้นที่จอดรถ ด้านหน้าอาคาร สามารถจอดขนถ่ายสินค้าได้สะดวก

แผนที่