ข้อควรรู้ ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง

By มีนาคม 5, 2024blog
สัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง

รู้ก่อนเซ็นสัญญาเช่าโกดัง อ่านก่อนเซ็นก่อน ป้องกันปัญหา!

แน่นอนว่าการขยายธุรกิจ เป็นเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจหลายท่าน การหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การเช่าโรงงาน และเช่าโกดัง เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาเช่าโรงงาน หรือเช่าโกดัง เป็นการผูกมัดระยะยาว และมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ บทความนี้จะมุ่งนำเสนอข้อที่คุณควรรู้ ประเด็นสำคัญต่างๆ ก่อนทำสัญญาเช่าเพื่อช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม และทำสัญญาอย่างมั่นใจ

ประเภทของสัญญาเช่าโกดัง เลือกให้ถูกกับธุรกิจ

สำหรับการขยายธุรกิจ ย่อมต้องเช่าโกดัง แต่ก่อนตัดสินใจเช่าโกดัง สิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำสัญญาเช่า ซึ่งมีหลายประเภท โดยจะแบ่งตามระยะเวลาการเช่า ดังนี้

 1. สัญญาเช่าโกดังระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
  สัญญาเช่าโกดังระยะสั้น เป็นสัญญาที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่น ต้องการทดลองตลาด หรือต้องการพื้นที่ชั่วคราว
  ข้อดีของสัญญาเช่าระยะสั้นก็คือ ไม่ต้องจดทะเบียนสัญญากับกรมที่ดิน ทำให้ยกเลิกสัญญาง่าย ธุรกิจใดต้องการความหยืดหยุ่นสูง เผื่อกรณีต้องขยายพื้นที่ หรือ ย้ายสถานที่ต้องเลือกเช่าโกดังระยะสั้นเท่านั้นรายละเอียดสำคัญของสัญญาเช่าโกดังระยะสั้น จะมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี มีค่าเช่า มีเงินมัดจำ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ภาษี น้ำ ไฟ ค่าส่วนกลาง ฯลฯ จะมีเงื่อนไขการซ่อมแซม เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าโกดัง ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องศึกษาก่อนเลือกเช่าตัวอย่างประเภทธุรกิจที่เหมาะกับสัญญาเช่าโกดังระยะสั้น เช่นธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการพื้นที่เก็บสินค้า รับฝากสินค้า ธุรกิจอีเวนต์ ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการพื้นที่เก็บสินค้าชั่วคราว เป็นต้น
 2. สัญญาเช่าโกดังระยะยาว (เกิน 3 ปี)
  สัญญาเช่าโกดังระยะยาว หมายถึง สัญญาที่ตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่า (เจ้าของโกดัง) และผู้เช่า (ผู้ใช้โกดัง) เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่โกดังเพื่อเก็บสินค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยระยะเวลาการเช่าจะเกินกว่า 3 ปี และสัญญาเช่าโกดังประเภทนี้ มักใช้ในกรณีที่ผู้เช่าต้องการพื้นที่เก็บสินค้าเป็นระยะเวลานาน เช่น ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจที่ต้องการพื้นที่เก็บสินค้าคงคลังจำนวนมาก
  ข้อดีของสัญญาเช่าระยะยาว คือสามารถล็อกราคาค่าเช่าได้เลย เหมาะสำหรับธุรกิจที่มั่นคง และมีเสถียรภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาพื้นที่ใหม่บ่อยๆ สำหรับรายละเอียดสำคัญของสัญญาเช่าโกดังระยะยาว แน่นอนว่าต้องมีค่าเช่า มีเงินมัดจำ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภาษี น้ำ ไฟ ค่าส่วนกลาง ฯลฯ) เช่นเดียวกันกับการเช่าระยะสั้น ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขการซ่อมแซม เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าโกดัง ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันเนื่องจากสัญญาเช่าโกดังระยะยาว เป็นเอกสารสำคัญที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ผู้เช่าควรอ่านรายละเอียดของสัญญาอย่างละเอียดและเข้าใจก่อนตกลงเซ็นสัญญา เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เงื่อนไขที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าโกดัง

ข้อนี้ผู้เช่าควรพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตน และเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะตามมาด้วย ดังนี้

 1. ค่าเช่า
  การเลือกโกดังที่มีค่าเช่าเหมาะสม และเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และประหยัดต้นทุนได้มาก ๆ ซึ่งคุณควรเปรียบเทียบราคาค่าเช่าจากโกดังให้เช่าหลายๆ แห่ง ในพื้นที่เดียวกัน และพิจารณาขนาด สิ่งอำนวยความสะดวก และเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบไปพร้อม ๆ กัน
  เราขอตัวอย่างการคำนวณค่าเช่าโกดัง สมมุติว่าขนาดของโกดัง 100 ตารางเมตร ค่าเช่า 500 บาท/ตารางเมตร/เดือน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาท/ตารางเมตร/เดือน ค่าเช่ารวมต่อเดือนก็จะตกอยู่ที่ (100 x 500) + (100 x 100) = 60,000 บาท
 2. เงินมัดจำ
  ซึ่งเงินมัดจำมักคิดเป็น 1-3 เดือน ของค่าเช่าโกดัง ควรตรวจสอบว่าจำนวนเงินมัดจำเหมาะสมกับขนาด และราคาของโกดังหรือไม่ ไปจนถึงควรตรวจสอบเงื่อนไขการคืนเงินมัดจำอย่างละเอียด เช่น กรณีผู้เช่าบอกเลิกสัญญา กรณีผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา และตรวจสอบว่าผู้ให้เช่าโกดังมีสิทธิ์นำเงินมัดจำไปใช้ทำอะไรบ้าง เช่น ชดเชยค่าเสียหาย ค่าเช่าค้างชำระ เป็นต้น
 3. เงื่อนไขการซ่อมแซม และการยกเลิกสัญญา
  คุยกันให้ละเอียดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แต่ในกรณีปกติแล้ว ผู้เช่าโกดังจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด แต่หากมีการระบุในสัญญาว่า ผู้ให้เช่าโกดังต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม กรณีนี้ ผู้ให้เช่าโกดังจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือการยกเลิกสัญญา ควรระบุให้ชัดเจนว่ากรณีใดบ้างที่ผู้เช่าโกดังสามารถยกเลิกสัญญาได้ และกรณีใดบ้างที่ผู้ให้เช่าโกดังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าปรับ/ค่าเสียหายทั้งหมด เป็นต้น
 4. สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าโกดัง เป็นเงื่อนไขสำคัญในการทำสัญญาเช่าโกดังมาก ๆ เพื่อป้องกันปัญหาและข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ หน้าที่ ของแต่ละฝ่าย ซึ่งตรงนี้จะมีบอกในสัญญาการเช่าโกดัง และจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่

ข้อควรระวังในการทำสัญญาเช่าโกดัง

การตรวจสอบอย่างละเอียด และทำความเข้าใจก่อนจะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของโกดังให้เช่า เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการ หนังสือสัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน เป็นต้น

ตรวจสอบสภาพโกดัง และเงื่อนไขในสัญญาเช่าให้ลึกซึ่ง ไปจนถึงปรึกษาทนายความ ในกรณีไม่แน่ใจ หรือไม่เข้าใจเงื่อนไขในสัญญา เช่นกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกเช่าโกดัง หรือสัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม การจ่ายเงินมัดจำก่อนเซ็นสัญญา การบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ไปถึงกรณีเลวร้ายสุดตือการถูกยึดทรัพย์สิน ดังนั้นแล้วผู้ประกอบการต้องป้องกันตัวเองให้ได้!

ทั้งหมดคือความรู้ที่ ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง นำมาฝากในวันนี้ สำหรับท่านใดที่กำลังจะขยายธุรกิจด้วยการเช่าโกดัง นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้เลย

ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้งเชี่ยวชาญเรื่องเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เราให้คำปรึกษาฟรี! พร้อมบริการตรวจสอบสัญญาเช่า แนะนำเงื่อนไข และข้อควรระวัง มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล เลือกเช่าโกดัง กับ ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคง

 

สนใจปรึกษาโลเคชั่นของเช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ติดต่อ ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ได้ทุกช่องทาง
แฟกซ์: 02 973 0131
มือถือ: 081 4400083
อีเมล: chumphol@chumphol.com
Facebook: โกดังให้เช่าชุมพล
LINE ID: @chumpholinter

 

Chumphol Admin

Author Chumphol Admin

More posts by Chumphol Admin