เทคนิค การวางแผนงบประมาณสำหรับเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้าในระยะยาว

By เมษายน 9, 2024blog
เช่าโรงงาน

วางแผนเช่าโรงงาน เหมือนวางรากฐานธุรกิจ วางแผนดี อนาคตรุ่ง

การเช่าพื้นที่สำหรับประกอบธุรกิจ เช่น เช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า นับว่าเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวได้ ดังนั้นแล้วการวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

สำหรับบทความนี้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเทคนิคและแนวทางการวางแผนงบประมาณสำหรับการเช่าพื้นที่ในระยะยาว และจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่ต้องการเช่าโรงงานสำหรับประกอบธุรกิจ รับรองได้เลยว่าเนื้อหามีการอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย

วางแผนเช่าโรงงานแบบไหน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ ย่อมส่งผลดีเสมอ เพื่อให้คุณเลือกเช่าโรงงานที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการ เราได้เก็บข้อมูลสำคัญในการวางแผนเช่าโรงงานที่ผู้ประกอบการอย่างคุณควรทราบ

ลำดับแรกธุรกิจต้องประเมินความต้องการของธุรกิจอย่างรอบคอบ ไล่ตั้งแต่ประเภทของธุรกิจ ประเภทสินค้าที่ผลิต เหล่านี้ย่อมส่งผลต่องบประมาณในการเช่าโรงงานทั้งสิ้น ดังนั้นแล้วคุณควรพิจารณาถึงกระบวนการผลิต วัตถุดิบ และพนักงานไปในตัวด้วยว่าเช่าโรงงานแบบไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพขั้นสูงสุดได้ ทั้งนี้ขนาดพื้นที่ในคลังสินค้าเองก็มีส่วนมาก ๆ คุณไม่ควรลืมตรงนี้เด็ดขาด

เราขอยกตัวอย่างธุรกิจผลิตเสื้อผ้า และต้องการเช่าโรงงานสำหรับผลิตเสื้อยืด ธุรกิจก็ควรที่จะพิจารณาประเภทของสินค้า กระบวนการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร รวมไปถึงประมาณขนาดพื้นที่สำหรับผลิต เก็บสินค้า จนไปถึงพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ประมาณจำนวนพนักงาน เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการกำหนดงบประมาณทั้งสิ้นเช่นกัน

องค์ประกอบของงบประมาณในการเช่าโรงงาน ที่คุณต้องคำนวณให้ดี!

การที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้นั้น การคำนึงถึงงบประมาณนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ สำหรับเทคนิคการวางแผนงบประมาณที่ดีนั้น เรามีฝากด้วยเช่นกัน

รู้งบประมาณทั้งหมดในการเช่าโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเช่า ขึ้นอยู่กับขนาด สิ่งอำนวยความสะดวก ทำเล แต่ค่าเช่าส่วนใหญ่มักมีการจ่ายล่วงหน้า 1-3 เดือน ทั้งนี้ก็จะมีเงินมัดจำในการเช่าโรงงานด้วย มักเท่ากับ 1-3 เดือนของค่าเช่า แต่จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

รวมไปถึงค่าน้ำค่าไฟ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมทำสัญญา ค่าธรรมเนียมจดจำนอง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการเช่าโรงงาน นอกจากนี้แล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นค่าตกแต่งภายใน ค่าติดตั้งเครื่องจักร ค่าประกันภัย ค่ารักษาความปลอดภัย

ดังนั้นแล้วธุรกิจควรประมาณค่าเช่า เงินมัดจำ รวมไปถึงประมาณค่าน้ำค่าไฟ ศึกษาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วน เพราะการวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายได้ หากคุณไม่ถนัดตรงนี้ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เช่น ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเช่าโรงงานก็เป็นสิ่งที่ควรทำ

เทคนิคการวางแผนงบประมาณในการเช่าโรงงาน ให้ส่งผลดีมากที่สุด

 • ประเมินความเสี่ยง
  เมื่อกำลังจะตัดสินใจเช่าโรงงานแล้ว คุณควรคำนึงความเสี่ยงด้านราคาด้วย เพราะราคาค่าเช่าอาจเพิ่มขึ้น และอาจค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมไปถึงความเสี่ยงของสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ เพราะเงื่อนไขในสัญญาเช่าอาจไม่เป็นธรรม และอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาต่าง ๆ ทั้งนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยด้วยหากคุณไปเช่าโรงงานที่ทำเลไม่ค่อยดี

  ดังนั้นแล้วคุณก็ต้องรู้วิธีการประเมินความเสี่ยงด้วย ระบุความเสี่ยงทั้งหมด ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงและกำหนดแผนรับมือกับความเสี่ยงให้หมด เพื่อให้งบประมาณที่ลงไปคุ้มค่ามากที่สุด
 • วิเคราะห์ทางเลือก
  โดยวิธีการวิเคราะห์ทางเลือก ให้เริ่มจากการระบุตัวเลือกทั้งหมดของการเช่าโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นประเภทของโรงงาน ขนาด สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงทำเลของโรงงาน ประเมินตัวเลือกทั้งหมดให้ตอบโจทย์กับธุรกิจคุณทั้งหมด พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก ทำเล ระยะเวลาเช่า เป็นต้น
 • เผื่อค่าใช้จ่ายสำรอง
  สำหรับค่าใช้จ่ายสำรองในการเช่าโรงงานนั้นถือว่าสำคัญมาก ๆ เพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจได้ และเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้อุดรอยรั่วได้ทันควัน

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องมีเผื่อไว้ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ค่าปรับ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงานให้เช่า ดังนั้นแล้วธุรกิจต้องประมาณค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่น ๆ เตรียมเงินสำรองไว้ หรืออาจจะพิจารณาทำประกันภัยไว้ก็ดีเช่นกัน

ทั้งหมดคือการวางแผนงบประมาณสำหรับเช่าโรงงานอย่างรอบคอบ เวลาเกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือธุรกิจเกิดชะงักขึ้นมา ธุรกิจจะได้พลิกสถานการณ์ได้ทันควัน สำหรับการเช่าคลังสินค้าระยะยาว วางแผนอย่างไรให้คุ้มค่านั้น ให้ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้งช่วยคุณ เราคือผู้นำด้านให้เช่าโกดังและโรงงานกว่า 50 ปี เข้าใจดีว่าการวางแผนงบประมาณสำหรับเช่าคลังสินค้าในระยะยาว เป็นสิ่งที่ท้าทาย

ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ให้เช่าโกดังและโรงงานหลากหลายขนาด ตอบโจทย์ทุกความต้องการ บริการครบวงจร จัดการเรื่องยากให้คุณเอง เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี มั่นใจได้ในความน่าเชื่อถือ

 

สนใจปรึกษาโลเคชั่นเช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง
ติดต่อ ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ได้ทุกช่องทาง
แฟกซ์: 02 973 0131
มือถือ: 081 4400083
อีเมล: chumphol@chumphol.com
Facebook: โกดังให้เช่าชุมพล
LINE ID: @chumpholinter

 

Chumphol Admin

Author Chumphol Admin

More posts by Chumphol Admin