แนวทางในการเลือกทำเลที่เหมาะสำหรับเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า

By เมษายน 9, 2024blog
เช่าโรงงาน

เช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า เลือกทำเลอย่างไรให้ “ปัง”

ทำไมการเลือกทำเลในการเช่าโรงงานถึงสำคัญ? มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณา? เพราะการเลือกทำเลในการเช่าโรงงานที่เหมาะสม เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจประเภทโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า เนื่องจากทำเลที่ตั้งที่ดี ช่วยให้การดำเนินงานราบรื่น ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมโอกาสเติบโตในอนาคตได้แน่นอน การเลือกทำเลในการเช่าโรงงานจึงเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญลำดับแรก
สำหรับบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงแนวทางการเลือกทำเลเช่าโรงงานที่เหมาะสม จะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามไปพร้อมกับเราได้เลย

5 ปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกทำเลเช่าโรงงาน

การเลือกทำเลที่ตั้งของการเช่าโรงงาน หรือเช่าโกดังเป็นหนึ่งใน “กลยุทธ์” ที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณดังที่กล่าวไป ส่งผลต่อแผนธุรกิจที่คุณได้คิดมาแน่นอน ดังนั้นก่อนที่จะไปเลือกเช่าโรงงาน ควรทำความเข้าใจกับ 5 ปัจจัยหลักนี้เสียก่อน

 1. การคมนาคม
  แน่นอนว่าต้นทุนการขนส่งจะรวมเข้าไปอยู่กับระยะทางด้วย หากได้ทำเลเช่าโรงงานที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ใกล้ลูกค้า ติดถนนใหญ่ หรือทางด่วน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดระยะทางในการขนส่ง ส่งผลต่อต้นทุนน้ำมัน ค่าสึกหรอของรถ และเวลาในการขนส่งได้ดีเลยทีเดียวรวมไปถึงปัจจัยที่อาจจะคุมไม่ได้อย่างสภาพการจราจรก็มีส่วนเช่นกัน หากมีการจราจรที่ติดขัด ย่อมส่งผลต่อระยะเวลาในการขนส่ง เพิ่มต้นทุนน้ำมัน และเสียโอกาสได้ในที่สุดทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็เกี่ยวข้องโดยตรง หากได้ทำเลเช่าโรงงาน หรือเช่าโกดังที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ มันจะช่วยให้การจัดส่งวัตถุดิบเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแน่นอน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้เยอะ เช่น การเข้าถึงตลาด เพราะทำเลที่ใกล้ตลาด ช่วยให้เข้าถึงลูกค้า เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า หรือการขยายธุรกิจ เพราะทำเลเช่าโกดังที่มีระบบคมนาคมสะดวก ช่วยให้ขยายธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นได้ง่าย เป็นต้น
 2. แรงงาน
  หรือในภาษาที่ในวงการใช้กันว่า Availability of Labor ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการเลือกทำเลเช่าคลังสินค้า เพราะหากได้ทำเลที่อยู่ในแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ก็จะช่วยให้หาพนักงานได้ง่าย ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้น รวมไปถึงทักษะแรงงานภายในพื้นที่ หากได้ทำเลดี พนักงานเก่ง แน่นอนว่าจะช่วยลดต้นทุนการฝึกอบรม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เยอะขึ้นมาก ดังนั้นการ Research วิจัยทั้งแรงงานในพื้นที่ และทำเลต้องทำควบคู่กันไป
  ไหนจะเรื่องของต้นทุน ที่หากคุณไปเช่าคลังสินค้าที่อยู่ในเมือง ต้นทุนตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้น ทั้งค่าจ้างแรงงาน และค่าครองชีพ หากเลือกไม่ได้จริง ๆ อย่างน้อย ๆ ก็ให้เลือกเช่าโกดังที่เดินทางได้ง่าย มีระบบขนส่งสาธารณะสะดวก ช่วยให้พนักงานเดินทางไปทำงานได้แบบไม่ลำบาก ไม่เกิดปัญหาการลาป่วย ลาสาย ทั้งนี้คุณในฐานะผู้ประกอบการก็ต้องรับฟังแรงงานด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่พบ และค่าครองชีพต่าง ๆ
 3. กฎหมาย และข้อบังคับ
  เราเชื่อเหลือเกินว่าผู้ประกอบการทุกคนคงจะมีความรู้ในเรื่องนี้ดี ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกฎหมายผังเมือง ผังสีว่าทำเลที่จะเช่าโรงงานนั้นอยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร จนไปถึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ

  นอกเหนือจากนั้นแล้ว ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเช่นกัน หากคุณทำอุตสาหกรรมที่ต้องปล่อยมลพิษบ่อย ๆ ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ควรเข้มงวด เช่น มาตรฐานการปล่อยมลพิษ การบำบัดน้ำเสียการจัดการขยะ ไปจนถึงความปลอดภัยก่อนที่จะเช่าโรงงานในทำเลนั้น ๆ
 4. การเข้าถึงของสาธารณูปโภค
  โดยให้ตรวจสอบความพร้อมใช้งานและความเสถียรของทำเลนั้น ๆ ก่อนเช่าโรงงานทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ น้ำ ไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ทุกอย่างต้องเข้าถึง และมีความเสถียรเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจได้ และเรื่องนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับต้นทุนเช่นกัน ดังนั้นทำเลที่ตั้งก่อนเช่าโรงงานจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องต้นทุนของธุรกิจได้เลย
  ทั้งนี้เรื่องของสาธารณูปโภคจะส่งผลต่อ การผลิต การจัดเก็บสินค้า รวมไปถึงการขนส่งด้วย หากสาธารณูปโภคพื้นที่นั้น ๆ ดี เรื่องที่กล่าวไปก็ย่อมดีเช่นกัน
 5. สภาพแวดล้อม
  ลำดับแรกที่เราอยากให้คุณคำนึงถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมคือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ให้เลือกทำเลเช่าโรงงานที่ไม่เสี่ยงต่อน้ำท่วม ดินถล่ม และแผ่นดินไหวจะดีที่สุด รวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมภายในพื้นที่ หรือมลพิษต่าง ๆจริง ๆ แล้วสภาพแวดล้อมก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาพลักษณ์ของธุรกิจอีกด้วย ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ การดึงดูดลูกค้า และดึงดูดแรงงานได้ ทั้งนี้หากได้ทำเลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว ก็ต้องคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานด้วย เพราะนอกจากจะเสริมภาพลักษณ์ได้แล้ว ยังช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดี ให้คงอยู่ได้ตลอดไปด้วย

นอกจากข้างต้นแล้ว ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่คุณอาจจะพิจารณารวมไปด้วย เช่น ขนาดพื้นที่ของโกดัง ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเช่าคลังสินค้าทั้งหมด

ตัวอย่างทำเลเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้าที่ดี และตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

 1. โกดังนิคมซีตี้ปาร์ค บางพลี
  สะดวก เดินทางได้ง่าย อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว ทั้งยังมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ หาพนักงานได้ง่าย มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน หากจะเช่าโรงงานสักที่ แน่นอนว่าบางพลีก็ต้องอยู่ในหนึ่งในข้อพิจารณาอยู่แล้ว
 2. โกดังไทรน้อย
  มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 2 สาย, 3 สาย รวมไปถึงพื้นที่จอดรถ ด้านหน้าอาคาร สามารถจอดขนถ่ายสินค้าได้สะดวก มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม. พร้อมกล้องวงจรปิด และถนนหลักภายในโครงการ ลาดคอนกรีต กว้าง 12 เมตร ถือเป็นการเช่าโรงงานที่คุ้มค่ามาก และไทรน้อยก็ขึ้นชื่อเรื่องทำเลที่ดีอยู่แล้ว สบายใจได้เลย

 

สนใจปรึกษาโลเคชั่นเช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า
ติดต่อ ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ได้ทุกช่องทาง

แฟกซ์: 02 973 0131
มือถือ: 081 4400083
อีเมล: chumphol@chumphol.com
Facebook: โกดังให้เช่าชุมพล
LINE ID: @chumpholinter

Chumphol Admin

Author Chumphol Admin

More posts by Chumphol Admin