เคล็ดลับวางแผนการใช้งานโกดังให้เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ

By พฤศจิกายน 28, 2023blog
การใช้งานโกดังให้เช่า

5 เคล็ดลับที่คุณทำตามแล้ว ได้โกดังให้เช่าที่ดี ดันธุรกิจให้เติบโตขึ้นแน่นอน

โกดังให้เช่ามีความสำคัญต่อธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต และธุรกิจบริการต่าง ๆ เนื่องจากโกดังให้เช่าช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนก่อสร้างโกดังให้มีความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้หากคุณวางแผนที่ใช้งานโกดังให้เช่าแบบผิด ๆ หรือวางแผนได้ไม่ดีพอ อาจจะเกิดปัญหาตามมาให้คุณได้ตามแก้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การดำเนินงานที่ติด ๆ ขัด ๆ ไปหมด รวมไปถึงสินค้าบางชนิดอาจเกิดความเสียหาย และเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาว บทความนี้เลยจะพาทุกคนมาวางแผนการใช้งานโกดังให้เช่าอย่างมีประสิทธิภาพตามหัวข้อให้มากที่สุด อ่านจบแล้วไปปรับใช้กันได้เลย

เช็คลิสต์โกดังให้เช่าอย่างละเอียด

‘ถ้าข้าพเจ้ามีเวลาแปดชั่วโมงในการตัดต้นไม้ ข้าพเจ้าจะใช้เวลาหกชั่วโมงในการลับขวานให้คม’ วลีของอับราฮัม ลินคอล์น ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุก ๆ อุตสาหกรรม การเลือกโกดังให้เช่าก็เช่นกัน เพราะการศึกษาข้อมูลของโกดังเช่าอย่างละเอียดจะช่วยให้การเช่าโกดังเก็บของที่มีประสิทธิภาพ โดยควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ขนาดของโกดัง ควรเลือกขนาดของโกดังให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ อาจจะพิจารณาจากปริมาณสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ และประเภทของสินค้า เพราะหากเลือกโกดังให้เช่าที่มีขนาดไม่เหมาะสม อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังเพิ่มขึ้น หรืออาจทำให้การจัดเก็บสินค้าไม่สะดวกพอ ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลในระยะยาวแน่นอน
  • ประเภทของโกดัง เนื่องจากว่าโกดังมีประเภทต่าง ๆ ให้เลือก เช่น โกดังเก็บสินค้าทั่วไป โกดังเก็บสินค้าอันตราย โกดังเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง โกดังเก็บสินค้ารักษาอุณหภูมิ ฯลฯ ดังนั้นแล้วควรเลือกประเภทของโกดังให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณเอง
  • ทำเลที่ตั้ง หลาย ๆ ธุรกิจมองข้ามข้อนี้ไป แต่ทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่ามีความสำคัญต่อธุรกิจมาก ๆ เนื่องจากว่าจะส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าและระยะเวลาในการเข้าถึงลูกค้า ดังนั้นควรเลือกทำเล ที่สะดวกต่อการขนส่งสินค้าและเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
  • สิ่งอำนวยความสะดวก โกดังให้เช่าควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบดับเพลิง กล้องวงจรปิด รปภ. 24 ชม. เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โกดังให้เช่ามีความปลอดภัย รวมถึงสามารถช่วยเก็บสินค้าได้ดี
  • ค่าใช้จ่ายในการเช่า ค่าใช้จ่ายในการเลือกโกดังให้เช่าแตกต่างกันไปตามขนาดของโกดัง ประเภทของโกดัง ทำเลที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก ควรเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังจากผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้โกดังที่มีราคาเหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด

วางวัตถุประสงค์ในการใช้งานโกดังให้เช่าออกมาให้เห็นภาพ

หลาย ๆ คนอาจจะมีความเอ๊ะว่าทำไมต้องวางวัตถุประสงค์การใช้งานโกดังให้เช่า ? เพราะว่าการวางวัตถุประสงค์ จะมีความสำคัญต่อการออกแบบพื้นที่ภายในโกดังให้เหมาะสม และเห็นภาพ ดังนั้นเจ้าของโกดังควรกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานโกดังให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าที่ต้องการเก็บ ประเภทของสินค้า และความถี่ในการขนถ่ายสินค้า

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้โกดังให้เช่าเพื่อเก็บสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณควรกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานโกดังให้ชัดเจนว่าต้องการเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง เช่น ทีวี พัดลม ฯลฯ จากนั้นคำนวณปริมาณสินค้าที่ต้องการเก็บ และมีความถี่ในการขนถ่ายสินค้าบ่อยแค่ไหน จะได้ให้ได้ผลดีกับธุรกิจให้มากที่สุด

ออกแบบพื้นที่ภายในโกดังให้เช่า ให้ตอบโจทย์มากที่สุด

พื้นที่ภายในโกดังให้เช่า คุณควรที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะจัดวาง เพราะการออกแบบมาก่อนจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณควรออกแบบพื้นที่ภายในโกดังโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของโกดัง ประเภทของสินค้า ปริมาณสินค้า ซึ่งสามารถออกแบบได้เลยในกระดาษ หรือในแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ หากไม่รู้ว่าควรออกแบบยังไงดี ควรที่จะปรึกษานักออกแบบก่อนเพื่อใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า

โกดังให้เช่าควรมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ ใช้งานได้

เช่นเดียวกันกับหลักอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นประเภท และปริมาณสินค้า รวมไปถึงความถี่ในการขนเข้าขนออก จากนั้นให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับปัจจัยดังกล่าว เช่น ระบบขนส่งสินค้า ควรเลือกระบบขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าและปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่ง เช่น ระบบขนส่งสินค้าแบบยกด้วยรถยก ระบบขนส่งสินค้าแบบคอนเทนเนอร์ เป็นต้น รวมไปถึงยานพาหนะดังกล่าวก็ต้องมีกำลังยกเพียงพอกับน้ำหนักสินค้าที่ต้องการยก และขนาดของรถที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ภายในโกดังให้เช่า

รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัย ควรเลือกระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าและมูลค่าของสินค้า เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย เป็นต้น ดังนั้นควรวางแผนติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ในโกดังให้เช่าด้วย

บริหารโกดังให้เช่าดี ธุรกิจปัง

สุดท้ายแล้ว การวางแผนที่จะใช้งานโกดังให้เช่าได้ดีไหมนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการโกดังของคุณเองด้วย เพราะทักษะการบริหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากว่าโกดังให้เช่าเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นแล้วการบริหารโกดังให้เช่าก็สำคัญพอ ๆ กับการบริหารธุรกิจ

สุดท้ายแล้วหากคุณคือหนึ่งในนักธุรกิจที่กำลังค้นหาโกดังให้เช่า ใกล้ฉัน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นมากกว่าเดิม ให้ ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง เป็นคู่คิดคู่ค้าของคุณ เราให้บริการเช่าโกดัง โกดังพร้อมออฟฟิศ โรงงานให้เช่า และคลังสินค้าให้เช่า ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรม และต่างจังหวัด อาทิ โกดังให้เช่า รามอินทรา โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า ลาดกระบัง โกดังให้เช่า ลำลูกกา เรามีโกดังให้เช่าหลายขนาด ตั้งแต่โกดังเก็บของขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท

สนใจโกดังให้เช่า ติดต่อชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ได้ทุกช่องทาง
โทรศัพท์: 02 973 0100
แฟกซ์: 02 973 0131
มือถือ: 081 4400083
อีเมล: chumphol@chumphol.com
Facebook: โกดังให้เช่าชุมพล
LINE ID: @chumpholinter

 

Chumphol Admin

Author Chumphol Admin

More posts by Chumphol Admin