หลักการควบคุมความปลอดภัยในโกดังให้เช่า

By ธันวาคม 21, 2023blog
หลักการควบคุมความปลอดภัยในโกดังให้เช่า

หลักสูตรควบคุมความปลอดภัยภายในโกดังให้เช่าฉบับ 101 ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเช่าโกดังเก็บของ

เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สิน ความปลอดภัยในโกดังให้เช่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พนักงานต้องปฏิบัติงานเป็นประจำ อาจมีอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ จำนวนมาก รวมทั้งมีสินค้าหลากหลายประเภท ด้วยเหตุนี้โกดังให้เช่าจึงมีโอกาสเกิดอันตรายต่าง ๆ ได้สูง

โดยอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมีโอกาสสูงมากหากเช่าโกดังเก็บของที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ ปัญหาจากเครื่องจักรกล หรืออุบัติเหตุจากการทำงานต่าง ๆ ดังนั้นแล้วการมีมาตรการบางอย่างมาควบคุมความปลอดภัยในโกดังให้เช่าจึงสำคัญมาก โดยบทความนี้จะเรามากล่าวถึงหลักการวางแผน และควบคุมความปลอดภัยในโกดัง เพื่อให้การใช้โกดังของคุณราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาใด ๆ

หลักการที่ 1 : การออกแบบโครงสร้างโกดังให้เช่า

ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อ ๆ ไปก็ผิดเช่นกัน การออกแบบและการก่อสร้างของโกดังให้เช่าก็เช่นกัน หลักการที่ 1 นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมความปลอดภัยในโกดังให้เช่า เนื่องจากการก่อสร้างโกดังมีผลต่อความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สิน ซึ่งการเช่าโกดังเก็บของให้ปลอดภัย จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • มีความแข็งแรง ทนทาน
  ลำดับแรกโครงสร้างอาคารของโกดังให้เช่าต้องแข็งแรงทนทาน และจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด โครงสร้างภายในต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยทนทานต่อแรงกระทำต่าง ๆ เช่น แรงแผ่นดินไหว แรงลมต่าง ๆ จนไปถึงสามารถระบายน้ำฝนและน้ำค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวิธีสังเกตโกดังให้เช่าที่ดีนั้นอาจจะสังเกตได้จากวัสดุที่ใช้ในการผลิต มีการใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็กกล้าไหม มีระบบกันสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันไม่ให้อาคารเกิดการทรุดตัวหรือพังถล่ม
 • มีระบบระบายอากาศที่ดี
  ระบบระบายอากาศที่ดีของโกดังให้เช่า จะต้องสามารถระบายอากาศภายในโกดังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศอับชื้นและเกิดการสะสมของเชื้อโรค ซึ่งก่อนเช่าโกดังเก็บของคุณอาจจะสังเกตถึงสิ่งเหล่านี้ เช่น ช่องระบายอากาศควรมีขนาดใหญ่และเพียงพอต่อความต้องการระบายอากาศของโกดัง และควรติดตั้งให้กระจายอยู่ทั่วบริเวณโกดัง เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างทั่วถึง หรืออาจจะเสริมพัดลมอุตสาหกรรมเข้าไปได้ด้วย เพื่อเร่งให้อากาศถ่ายเทได้เร็วขึ้นจนไปถึงระบายอากาศแบบท่ออากาศ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ซึ่งจะประกอบด้วยท่ออากาศที่นำอากาศจากภายนอกเข้ามา และท่ออากาศที่นำอากาศเสียออกไป เป็นต้น
 • มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่เพียงพอ
  โกดังให้เช่าควรมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่สามารถเข้าถึงได้เลย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยและสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อย ๆ ควรมีเครื่องตรวจจับควันและความร้อน ที่จะช่วยแจ้งเตือนพนักงานเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมไปถึงระบบสปริงเกลอร์ จะได้ฉีดน้ำดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างทันควัน และถังดับเพลิง เพื่อให้พนักงานสามารถเอาตัวรอดได้เลยเมื่อเกิดไฟไหม้
  ยังไม่รวมพวกระบบสัญญาณเตือนภัย และแผนหนีไฟที่จะช่วยเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยได้ ทั้งหมดคือระบบต่าง ๆ ที่โกดังให้เช่าควรมีเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ

หลักการที่ 2 : อุปกรณ์ภายในโกดังให้เช่า มีคุณภาพทุกชิ้น

อุปกรณ์ภายในโกดังให้เช่าควรมีคุณภาพดี อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

 • อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  อุปกรณ์ รวมไปถึงเครื่องจักรในโกดังให้เช่าต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกชิ้น หมายถึงต้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ชำรุดเสียหาย หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นแล้วคุณควรตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรในโกดังให้เช่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยการตรวจสอบควรครอบคลุมทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งสังเกตได้จากรอยแตกร้าว สนิม หรือรอยบุบหากมีให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที และสภาพภายในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง เสียงไม่ดัง เป็นต้น จนไปถึงอายุการใช้งาน หากมีอายุการใช้งานมานานแล้ว ควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่ทันทีเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
 • มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
  ไม่ว่าจะเป็นระบบสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ โดยการนำกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลลงสู่พื้นดิน หรืออุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ที่ช่วยตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าเกิน และอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ต่าง ๆ เพื่อดับเพลิงได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดอัคคีภัย

หลักการที่ 3 : การจัดการสินค้าอย่างเป็นระบบในโกดังให้เช่า

การจัดการสินค้าอย่างเป็นระบบในโกดังให้เช่า นอกจากจะช่วยให้โกดังให้เช่ามีความปลอดภัยขึ้นแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอีกด้วย เพราะช่วยให้สินค้าสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพื้นที่ สะดวกต่อการหยิบใช้ โดยสามารถนำแนวทางดังต่อไปนี้ไปปรับใช้กันได้เลย

นั่นก็คือการจัดวางสินค้าที่ต้อง Safety First เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าล้มทับ หรือพลัดตกลงมา ดังนั้นควรจัดวางตามประเภทของสินค้า น้ำหนักของสินค้า รวมไปถึงความสะดวกในการหยิบสินค้า เพราะโกดังให้เช่าไม่ได้พื้นที่กว้างขวาง หากวางสินค้าไม่เป็นระเบียบอาจเกิดอันตรายกับพนักงานได้ จนไปถึงหากบริษัทคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สารเคมี ควรมีมาตรการบางอย่างมาป้องกันพนักงาน เป็นต้น

นอกจากข้างต้นแล้ว ยังมีหลักการควบคุมความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ควรปฏิบัติในโกดังให้เช่า เช่น ห้ามสูบบุหรี่รอบบริเวณ สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เหล่านี้เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักการควบคุมความปลอดภัยในโกดังให้เช่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่าง ๆ ก่อนคุณจะเช่าโกดังเก็บของ ควรให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและบุคลากรภายในโกดัง

สุดท้ายแล้วหากคุณสนใจอยากเช่าโกดังเก็บของที่มีความปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล เลือกเช่าโกดังเก็บของที่มีความปลอดภัยจากชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจรแน่นอน เราคือผู้นำด้านการให้บริการโกดังให้เช่า หากท่านต้องการโกดังให้เช่า ครบวงจร คุ้มค่า มีความปลอดภัย อยู่ใกล้คุณ เราคือทางออก

 

สนใจโกดังให้เช่า ติดต่อชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ได้ทุกช่องทาง
โทรศัพท์: 02 973 0100
แฟกซ์: 02 973 0131
มือถือ: 081 4400083
อีเมล: chumphol@chumphol.com
Facebook: โกดังให้เช่าชุมพล
LINE ID: @chumpholinter

 

Chumphol Admin

Author Chumphol Admin

More posts by Chumphol Admin