ความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน โกดังให้เช่า

By กุมภาพันธ์ 7, 2024blog
โกดังให้เช่า

คลังสินค้าให้เช่า หรือ โกดังให้เช่าของคุณ ปลอดภัยแค่ไหน เรามีคำตอบให้คุณแล้ว

สำหรับคลังสินค้าให้เช่า หรือโกดังให้เช่า เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ และเครื่องจักร ทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของธุรกิจ ดังนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องทรัพย์สินและบุคลากรภายในคลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

ทั้งนี้การเลือกระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่านั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของธุรกิจ ปริมาณสินค้าหรือทรัพย์สินที่มี งบประมาณที่มี ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น โดยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อพิจารณาระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุด สำหรับบทความนี้จะมาชี้แนะแนวทางเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยภายใน ติดตามกันได้เลย

ความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยในคลังสินค้าให้เช่า หรือโกดังให้เช่า ที่คุณควรรู้!

 1. เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในโกดังให้เช่าระบบรักษาความปลอดภัยภายในโกดังให้เช่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากโกดังมักเป็นแหล่งเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูง จึงเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่ต้องการขโมยหรือทำลายทรัพย์สิน ตามที่เห็นในข่าวอยู่บ่อย ๆทั้งนี้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโกดังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
  • ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพเป็นระบบที่ทำหน้าที่ป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในโกดังให้เช่า โดยอาศัยปัจจัยทางกายภาพ เช่น รั้วรอบขอบชิด ประตูหน้าต่างที่แข็งแรง เป็นต้น รั้วรอบขอบชิดควรมีความยาวและมีความสูงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถปีนข้ามเข้าไปได้ ประตูหน้าต่างควรมีระบบล็อคที่แข็งแรง และควรปิดให้สนิททุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน
  • ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยเชิงอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ทำหน้าที่ตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นต้น โดยจะทำงานเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในโกดังให้เช่า ซึ่งจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งสองรูปแบบ เชื่อเหลือเกินว่าที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในโกดังให้เช่าได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายอื่น ๆ เช่น การทุจริตภายใน เป็นต้น โดยผู้ประกอบการควรเลือกติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะของโกดังและสินค้าภายในโกดัง รวมถึงควรมีการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังจากความเสียหายหรือถูกขโมยของต้องกล่าวเลยว่านี้เป็นเหตุผลหลัก ๆ ที่คุณต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในโกดัง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
  • ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Security System) เป็นระบบที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกเข้ามาในโกดังได้ โดยอาศัยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รั้วรอบขอบชิด ประตูทางเข้า-ออก กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เป็นต้น
  • ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงตอบโต้ (Reactive Security System) เป็นระบบที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น เมื่อมีบุคคลบุกรุกเข้ามาในโกดัง เกิดไฟไหม้ หรือเกิดอุบัติเหตุอื่น ๆ โดยอาศัยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง เป็นต้น

  นอกจากนี้ ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโกดังยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าอีกด้วย เนื่องจากลูกค้าและคู่ค้าย่อมต้องการที่จะมั่นใจว่าทรัพย์สินของพวกเขาจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยเมื่อเก็บไว้ที่โกดัง ดังนั้น เจ้าของโกดังให้เช่าจึงควรให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในโกดัง เพื่อปกป้องทรัพย์สินภายในโกดังจากความเสียหายหรือถูกขโมย และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าอีกด้วย

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกระบบรักษาความปลอดภัยในโกดังให้เช่า

เมื่อคุณรู้เกี่ยวกับความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้าให้เช่าแล้ว ต่อมาก็ถึงคิวของปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาในการเลือก เพราะถ้าพลาดมา คงต้องตามแก้ไปอีกนาน ดังนั้นแล้วคุณในฐานะผู้ประกอบการต้องพิจารณาให้ดี ซึ่งเรายกมาดังต่อไปนี้

 1. ประเภทของธุรกิจ
  ประเภทของธุรกิจเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกลำดับต้น ๆ เนื่องจากประเภทของธุรกิจมีผลต่อลักษณะของทรัพย์สินที่ธุรกิจมีภายในคลังสินค้าให้เช่า มูลค่าของทรัพย์สิน และความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมหรือก่อความเสียหายซึ่งธุรกิจประเภทต่าง ๆ มักมีทรัพย์สินที่แตกต่างกัน เช่น

  • ธุรกิจค้าปลีก มีทรัพย์สินเป็นสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูง มักเสี่ยงต่อการถูกขโมยหรือก่อความเสียหาย
  • ธุรกิจธนาคาร มีทรัพย์สินเป็นเงินสดและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ มักเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม
  • ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าอุตสาหกรรม มีทรัพย์สินเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูง มักเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมหรือก่อความเสียหาย เป็นต้น

  นอกจากนี้ ประเภทของธุรกิจยังส่งผลต่อความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมหรือก่อความเสียหายได้ เช่น ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พื้นที่เปลี่ยวหรือพื้นที่ที่มีประวัติอาชญากรรมสูง มักมีความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมหรือก่อความเสียหายมากกว่า หรือธุรกิจที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนานหรือมีพนักงานเพียงไม่กี่คน มักมีความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมหรือก่อความเสียหายมากกว่า เป็นต้น

  ดังนั้น เจ้าของธุรกิจจึงควรพิจารณาประเภทของธุรกิจของตนในการเลือกระบบรักษาความปลอดภัยภายในโกดังให้เช่า เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยสามารถป้องกันทรัพย์สินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ปริมาณสินค้าหรือทรัพย์สินที่มี
  ธุรกิจใดที่มีปริมาณสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีจำนวนมากภายในโกดังให้เช่า มักมีความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมหรือก่อความเสียหายมากกว่าธุรกิจที่มีปริมาณสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีน้อยแน่นอนอยู่แล้ว ดังนั้นธุรกิจที่มีปริมาณสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีจำนวนมากจึงควรพิจารณาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันและเชิงตอบโต้ที่ครบวงจร นอกจากนี้ปริมาณสินค้าภายในคลังสินค้าให้เช่ายังส่งผลต่อความเหมาะสมของประเภทและระดับของระบบรักษาความปลอดภัย เช่น

  • ธุรกิจที่มีสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา มักมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยหรือก่อความเสียหายได้ง่ายกว่าธุรกิจที่มีสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่และหนัก ดังนั้น ธุรกิจที่มีสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงควรพิจารณาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น กล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดสูงและระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
  • ธุรกิจที่มีสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง มักมีความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมมากกว่าธุรกิจที่มีสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำ ฉะนั้นแล้วธุรกิจที่มีสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงจึงควรพิจารณาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมทั้งด้านทรัพย์สินและบุคคล เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน เชิงตอบโต้ และระบบควบคุมการเข้า-ออก เป็นต้น

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับความรู้ที่ ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ได้นำมาฝากในวันนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้กับโกดังให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่าของตัวเองได้เลย แต่ถ้าหากว่าคุณอ่านแล้วเกิดความรู้สึกว่า คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า ของคุณ ปลอดภัยแค่ไหน ? เรายินดีให้บริการ

ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง เข้าใจดีว่าคลังสินค้าให้เช่า และโกดังให้เช่า คือหัวใจสำคัญของธุรกิจคุณ ทรัพย์สินและสินค้าภายในจึงควรได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุด ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ผู้นำด้านโกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า ทำเลดี เดินทางสะดวก ยินดีให้บริการเช่าเก็บสินค้าได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ครบวงจร ให้คุณมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อเราเลย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!

สนใจปรึกษาโลเคชั่นของโกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า ติดต่อ ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง ได้ทุกช่องทาง 
โทรศัพท์: 02 973 0100
แฟกซ์: 02 973 0131
มือถือ: 081 4400083
อีเมล: chumphol@chumphol.com
Facebook: โกดังให้เช่าชุมพล
LINE ID: @chumpholinter

 

Chumphol Admin

Author Chumphol Admin

More posts by Chumphol Admin