โกดังนิคมซิตี้ปาร์ค บางพลี

โกดัง ลำลูกกาคลอง 5 โกดัง 4

โกดัง ซอยกาญจนาภิเษก 25 (สุเหร่า)

โกดัง จามจุรี (สุขาภิบาล 5)

โกดัง ไทรน้อย1

โกดัง บ้านฉาง ระยอง

โกดัง ด่านเกวียน นครราชสีมา

โกดัง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

โกดัง นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี

โกดัง ไทรน้อย2